Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zaświadczenia

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ


ZAŚWIADCZENIE O UREGULOWANYM STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Zgodnie z art. 217 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Wojskowa Komenda Uzupełnień wydaje zaświadczenie m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej na żądanie osoby ubiegającej.

Zaświadczenie wydaje się zgodnie z właściwością miejscową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim osobom zameldowanym na administrowanym terenie.

Zaświadczenie zwolnione jest z opłaty i wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim wydaje zaświadczenia osobom stale mieszkającym za granicą, a także osobom ubiegającym się o naliczenie kapitału początkowego do emerytury.

Zaświadczenie takie dla osób na stałe zameldowanych w kraju jest bezpłatne.

Osoby na stałe zameldowane za granicą muszą uiścić opłatę z tytułu przygotowania zaświadczenia w kwocie 46,- zł w kasie Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim lub na rachunek:

Urząd Miasta Lidzbark Warmiński,
ul. Świętochowskiego 14
52 1160 2202 0000 0000 6193 1458

tytuł płatności: opłata skarbowa - zaświadczenie o przebiegu służby.

Zaświadczenie takie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.>>>> WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA <<<<<

Podstawa prawna:Informacje dotyczące wydawania zaświadczeń można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

oraz pod nr tel.: 261 317 472, 261317 493

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl