Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wykaz Szkół Podoficerskich

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
60-628 POZNAŃ
ul. Bukowska 34
tel. 261 575 361, 261 575 360
fax: 261 575 244
www.spwl.wp.mil.pl
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu kształci przyszłych dowódców, którzy będą liderami swoich żołnierzy w jednostkach wojskowych. W szkoleniu szczególny nacisk jest położony na taktykę, zajęcia ogniowe, wychowanie fizyczne, język angielski, pedagogikę psychologię. Większość zajęć odbywa się na poligonach z wykorzystaniem sprzętu bojowego. Poznając tajniki dowodzenia, taktyki i użytkowania broni, kandydat przechodzi wszechstronną selekcję, która pozwala mu zostać żołnierzem zawodowym. Szkoła kształci podoficerów na potrzeby korpusów ogólnowojskowego i logistyki.
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 DĘBLIN
ul. ul. 2 Pułku Kraków 5
tel. 261 519 778
fax: 261 519 767
www.spsp.wp.mil.pl
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest jednostką szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Komendantowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego w Dęblinie. Stanowi część systemu szkolnictwa wojskowego, zespalając w swojej działalności kształcenie, szkolenie i wychowanie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu podoficerów Sił Zbrojnych RP.
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 USTKA-LĘDOWO 1N
tel. 261 231 531
fax: 261 231 240
www.spmw.wp.mil.pl
Szkoła Podoficerska Marynarki wojennej w Ustce kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby jednostek pływających i brzegowych Marynarki Wojennej RP. Szkoła przygotowuje specjalistów na kierunkach: pokładowym, broni morskich, nawigacyjnym i hydrograficznym, ratownictwa morskiego, uzbrojenia morskiego i technicznym. W procesie kształcenia uczestniczy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków, Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego oraz ORP "Wodnik".


Informacje dotyczące służby kandydackiej można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 470

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl