Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wykaz Akademii i Szkół Wyższych

Akademia Sztuki Wojennej
00-910 WARSZAWA-REMBERTÓW
Al. gen. A. Chruściela "Montera" 103
tel. 261 814 016 lub 261 814 628
www.akademia.mil.pl
 
Akademia Sztuki Wojennej jest spadkobierczynią Szkoły Rycerskiej, założonej w 1765 roku. Akademia to nowoczesny ośrodek badawczo-edukacyjny, prowadzący badania z zakresu bezpieczeństwa narodowego i przygotowujący analizy eksperckiej na rzecz organów władz publicznych. Podstawowa działalność ASzW to kształcenie studentów oraz prowadzenie badań w zakresie nauk wojskowych. Uczelnia prowadzi studia I,II i III stopnia (licencjackie, magisterskie, i doktoranckie) i podyplomowe, kursy specjalistyczne dla kadry oficerskiej oraz osób cywilnych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym i obronnością państwa. AON prowadzi studia wyższe na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, logistyka i zarządzenie. W Akademii znajduje się jedyne w Polsce, i jedno z najnowocześniejszych w Europie, Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych oraz Centrum Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. Akademia nie prowadzi kształcenia kandydat na żołnierzy zawodowych na studiach wyższych.
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 WARSZAWA 49
ul. gen. S. Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
www.wat.edu.pl
rekrutacja@wat.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest państwową szkoła wyższą, działającą od 1951 r. WAT to unikalna w skali Europy wojskowa uczelnia, łącząca wymogi nowoczesnego uniwersytetu technicznego ze standardami szkoły oficerskiej, kształcąca żołnierzy oraz osoby cywilne na potrzeby Sił Zbrojnych oraz gospodarki narodowej. Akademia kształci przyszłych oficerów oraz osoby cywilne na studiach I i II stopnia na kierunkach: budownictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie. Rekrutacja na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmuje test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów matematyka, fizyka z astronomią lub fizyka (zamiast fizyki chemia na kierunku "chemia"),język angielski i język polski. Absolwenci WAT uzyskują tytuł magistra inżyniera i promowani są ma pierwszy stopień oficerski podporucznika.
Akademia Marynarki Wojennej
81-103 GDYNIA
ul. Jana Śmidowicza 69
tel. 58 626 25 10, 58 626 27 44, 58 626 27 35
www.amw.gdynia.pl
rekrutacja@amw.gdynia.pl
Akademia Marynarki Wojennej jest jedyną w swoim rodzaju uczelnią wojskowo-cywilną w kraju, kształcącą nieustannie od 1922 roku. AMW kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej na stacjonarnych studiach I i II stopnia na kierunkach: nawigacja - w specjalności eksploatacja okrętów systemów pokładowych oraz mechanika i budowa maszyn - w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych. Oferta Akademii obejmuje także kształcenie na kierunkach: automatyka i robotyka, bezpieczeństwo narodowe, informatyka, mechanika i budowa maszyn, nawigacja, oceanotechnika, pedagogika i stosunki międzynarodowe. Rekrutacja na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmuje test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów matematyka i język angielski. Absolwenci wojskowi AMW uzyskują tytuł magistra inżyniera i promowani są na pierwszy stopień oficerski - podporucznika.
Akademia Wojsk Lądowych
51-147 WROCŁAW
ul. Czajkowskiego 109
tel. 261 658 425
www.awl.edu.pl
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki jest uczelnią państwową, która kształci kadry dowódcze i specjalistyczne na potrzeby Sił Zbrojnych RP. AWL kształci przyszłe kadry oficerskie na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjackich) na kierunkach Zarządzanie. Studia II stopnia (magisterskie) realizowane są we współpracy z Politechniką Wrocławską. w ramach studium oficerskiego prowadzone jest szkolenie wojskowe cywilnych absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł zawodowy magistra. Rekrutacja na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmuje test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z języka angielskiego i do wyboru jednego spośród przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, chemia. Absolwenci AWL po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są na stanowiska dowódców plutonów, m.in. do elitarnych jednostek komandosów i wojsk aeromobilnych.
Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 DĘBLIN
ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 81 883 77 33, 81 883 71 00
www.wsosp.pl
Lotnicza Akademia Wojskowa, znana jako "Szkoła Orląt", zawiązuje do tradycji szkół lotniczych działających od 1918 roku, kształcąc nowe pokolenia pilotów i specjalistów lotniczych. Szkoła prowadzi studia I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach: pilot samolotu, pilot śmigłowca, nawigator naprowadzania, nawigator statku powietrznego i kontroler ruchu lotniczego. Studia II stopnia (magisterskie)realizowane są we współpracy z Politechniką Warszawską. Rekrutacja na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego obejmuje test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną i analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów matematyka, fizyka i język angielski oraz ocenę doświadczenia lotniczego. Kandydaci muszą także sprostać wysokim wymaganiom medycznym. Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera w specjalnościach: pilot, nawigator, kontroler ruchu letniczego. Absolwenci wyższych uczelni cywilnych, posiadający tytuł magistra, są szkoleni w ramach rocznego kursu oficerskiego w specjalnościach: inżynieryjno-lotniczej, radiotechnicznej, przeciwlotniczej oraz w ramach 20-miesięcznego kursu dla kandydatów na pilotów.


Informacje dotyczące służby kandydackiej można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 470

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl