Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tu znajdziesz pomoc

STOWARZYSZENIA SKUPIAJĄCE WETERANÓW

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych
w Misjach Poza Granicami Kraju

ul. Wawrzyniaka 5
70-393 Szczecin
tel. 501 164 947
www.stowarzyszenierannych.pl
e-mail: zarzad@stowarzyszenierannych.pl
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Al. Niepodległości 141
02-570 Warszawa
tel. 22 684 24 56
www.skmponz.pl
e-mail: korus.andrzej@kn.pl
Fundacja Pomocy Poszkodowanym
w Wojskowych Operacjach Pokojowych Poza Granicami Polski
oraz Ich Rodzinom „SERVI PACIS”

ul. Królewska 1
00-909 Warszawa
tel. /fax: /22/ 687 94 56
tel. kom. 504 732 859
e-mail: skmponz@wp.mil.pl

WOJSKOWA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Warszawska 96
10-703 Olsztyn
tel. 261 323 472
https://test-wkulidzbarkwarminski.wp.mil.pl/pl/pages/pomoc-weteranom-2018-04-25-s/Informacje dotyczące weteranów działań poza granicami kraju można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 469

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl