Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje


Historyczna Warmia w swoich granicach obejmuje 12 miast, zaś jednym z nich jest Lidzbark Warmiński, który w wiekach średnich nosił nazwę Lecbark i jako stolica regionu był prężnym ośrodkiem władzy książęcej i biskupiej.

Lidzbark Warmiński leży w północno zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i od zakończenia II wojny światowej jest siedzibą powiatu.

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 sierpnia 1945 roku (Dziennik Rozkazów Ministra Obrony Narodowej Nr 2 z 1946 r.) zapoczątkowano funkcjonowanie administracji wojskowej na terenie dawnych Prus Wschodnich.

Rozkaz ten powołał m. inn. Rejonową Komendę Uzupełnień w Licbarku w skład której weszły powiaty: Licbark, Broniewo, Frydląd - Bartoszyce, część powiatu Świętomiejsc oraz Iława (Bagiatrionowsk) i od tej pory do lat obecnych Lidzbark Warmiński pełni kluczową rolę w administracji wojskowej regionu, obejmując swoim zasięgiem powiaty Bartoszyce, Kętrzyn i Lidzbark Warmiński.

RKU rozpoczęła swoją działalność z chwilą przybycia do m. Licbark pierwszego Komendanta, por. Stanisława HAWRO wraz z personelem w dniu 14 września 1945 r. i tę datę należy uznać jako początek działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

Na przestrzeni 73 lat funkcjonowania, Wojskową Komendą Uzupełnień kierowało 28 oficerów:

Rejonowa Komenda Uzupełnień
por. Stanisław HAWRO - (1945-1947) - Komendant RKU;
por. Jerzy HALL - (1947-1950) - Komendant RKU;
kpt. Stefan MISZTA - (1950) - Komendant RKU;
Wojskowa Komenda Rejonowa
por. Jan STASISZYN - (1950) - p.o. Komendanta WKR
por. Zygmunt OSTROWSKI - (1950-1953) - Komendant WKR
ppor. PAWELEC - (1953) - cz.p.o. Komendanta WKR
por. KURAS - (1953-1954) - Komendant WKR
por. Władysław SEMENIUK - (1954-1957) - Komendant WKR
por. Edmund BRONOWSKI - (1957) - p.o. Komendanta WKR
mjr Tadeusz BUKOWIECKI - (1957-1959) - Komendanta WKR
ppłk Władysław CZARNY - (1959-1960) - Komendant WKR
mjr Tadeusz BUKOWIECKI - (1960-1961) - cz.p.o Komendanta WKR
mjr Izydor KRAJEWSKI - (1961) - Komendant WKR
Powiatowy Sztab Wojskowy
ppłk Mieczysław KITAJCZUK - (1961-1967) - Komendant WKR / cz.p.o. Szefa PSzW
mjr Stanisław CZERWIŃSKI - (1967) - cz.p.o. Szefa PSzW
ppłk Alojzy KLUSKO - (1967-1969) - Szef PSzW
mjr Stanisław CZERWIŃSKI - (1969-1972) - cz.p.o. Szefa PSzW
ppłk Albert WITKIEWICZ - (1972-1975) - Szef PSzW
Wojskowa Komenda Uzupełnień
ppłk Józef ROGÓZ - (1975) - Szef PSzW / Komendant WKU
ppłk Tadeusz PARTYKA - (1975-1976) - cz. p.o. Komendanta WKU
ppłk Franciszek MIĄSIK - (1976-1980) - Komendant WKU
ppłk Edmund SZARBAK - (1980-1981) - Komendant WKU
płk dypl. Norbert RAUBO - (1981-1989) - Komendant WKU
ppłk Adam WOJCIECHOWSKI - (1989-1992) - Komendant WKU
ppłk mgr Waldemar BORUSZEWSKI - (1992-2007) - Komendant WKU
ppłk dypl. Piotr ZALEWSKI - (2007-2010) - Komendant WKU
mjr mgr Krzysztof PIASKOWSKI - (2010-2011) - cz.p.o. Komendanta WKU
ppłk mgr Piotr CHEŁMICKI - (2011-2015) - Komendant WKU

Od 20.04.2015 r. obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim pełni ppłk mgr. Mariusz WITKOWSKI.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl