Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SPRAWOZDANIE PM-1

Na podstawie art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.) obowiązkiem wszystkich posiadaczy jest sporządzić i przesłać w ustalonym terminie do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach PM-1.

W sprawozdaniu PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, naczepy, przyczepy, maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych (za wyjątkiem maszyn rolniczych) oraz inne maszyny samobieżne, przenośne i przewoźne, będące własnością posiadacza oraz środki w leasingu. Podczas wypełniania poszczególnych kolumn druku sprawozdania PM-1 należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub książki maszyny. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wpisanie w kolumnie 2 sprawozdania identyfikatora ITS. Identyfikator należy określić zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.).

Jednocześnie informuję, iż sprawozdanie statystyczne PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa jego wykonania, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie terminu wykonania sprawozdania może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.).

W przypadku wątpliwości lub pytań w zakresie prawidłowego wypełnienia sprawozdania PM-1, szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim (pokój Nr 203) lub telefonicznie pod nr 261-317-475. Wypełniony druk sprawozdania PM-1 można dostarczyć do WKU w Lidzbarku Warmińskim osobiście, przesłać pocztą lub przesłać na adres e-mail: wku.lidzbark@ron.mil.pl.

Klasyfikacja ITS
Lista kodów wg. klasyfikacji ITS
Wzór PM-1
Wzór wypełnionego sprawozdania PM-1
Sprawozdanie PM-1 DOC
Sprawozdanie PM-1 do wydruku
(wersja DOC)
Sprawozdanie PM-1 PDF
Sprawozdanie PM-1 do wydruku
(wersja PDF)
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl