Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pomoc weteranom

Weterani, weterani poszkodowani w misjach wojskowych poza granicami kraju oraz członkowie ich rodzin mogą korzystać z pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów WPPsych na szczególnych zasadach, które określa rozporządzenie MON z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny. Oznacza to możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej bez konieczności wcześniejszej rejestracji i poza godzinami pracy Pracowni.

W dniu obchodów święta Weterana Wojskowa Pracownia Psychologiczna organizuje Dni otwarte dla Weteranów.

Dokumentem, który należy zabrać ze sobą do Pracowni jest legitymacja weterana - żołnierza lub weterana poszkodowanego - żołnierza. W przypadku najbliższego członka rodziny powinien być to dowód osobisty oraz oświadczenie weterana (weterana - poszkodowanego), że osoba ta spełnia warunki bycia najbliższym członkiem rodziny. Jeśli stan zdrowia weterana (weterana - poszkodowanego) uniemożliwia pisemne oświadczenie, wystarczy deklaracja pisemna tej treści sporządzona przez najbliższego członka rodziny. W obydwu wypadkach koniecznie musi zawierać numer legitymacji weterana (weterana - poszkodowanego).

Do skorzystania z pomocy Pracowni nie są potrzebne żadne skierowania.

Weterani, weterani poszkodowani i członkowie ich rodzin korzystają z pomocy psychologicznej nieodpłatnie, w wydzielonych do oddziaływań psychologicznych gabinetach, w warunkach dyskrecji i zachowania tajemnicy zawodowej. Informacje dotyczące terapii i pomocy nie są udzielane rodzinom i pracodawcom.

Weterani mogą zgłaszać się do dowolnej Pracowni w kraju bez względu na adres zameldowania oraz mogą ustalić termin wizyty w godzinach popołudniowych. Wszelkie dane statystyczne i zbiorcze kierowane do instytucji nadzorujących sporządzane są z wyłączeniem danych osobowych.

Ustawodawca kreślił szeroki wachlarz oddziaływań, są to:

  • diagnoza psychologiczna;
  • konsultacja;
  • porada;
  • interwencja kryzysowa;
  • terapia krótkoterminowa (8-12 spotkań w celu rozwiązania aktualnych trudności i problemów).

Tel.: 261 323 472

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl