Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy kadry rezerwy

Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.
Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, nie wyklucza jednak tego, że tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

W roku 2017 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kadry rezerwy na kursach podoficerskich.

Na kursy oficerskie kierowani będą kandydaci którzy:

 • są żołnierzami rezerwy i posiadają wykształcenie wyższe,
 • odbyli czynną służbę wojskową,
 • wiek do 40 lat.

Na kursy nie będą kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Na kursy podoficerskie kierowani będą kandydaci którzy:

 • są żołnierzami rezerwy,
 • ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową,
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym maja być szkoleni w czasie kursu,
 • wiek do 40 lat.

Na kursy doskonalenia organizowane w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (dowódca batalionu), kierowani będą żołnierze rezerwy (ochotnicy), którzy spełniają poniższe warunki:

 • posiadają doświadczenie wojskowe (byli żołnierze zawodowi),
 • posiadają stopień wojskowy: por. rez., kpt. rez., mjr rez., ppłk rez.,
 • wiek do 50 lat.

Szczegółowy plan kursowego przeszkolenia na kursach podoficerskich
z terenu WKU Lidzbark Warmiński

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Rodzaj kursu i zakres szkolenia Liczba żołnierzy rez. planowanych do przeszkolenia Termin przeprowadzenia kursu (od-do)
Rodzaj kursu Stanowisko (funkcja) Nr SW
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
OFICERSKI dowódca plutonu 20B01 1 09.01 - 31.03
dowódca plutonu/
oficer
30A01 1 09.01 - 31.03
PRZEKWALIFIKOWANIA oficer wojsk spec. 26B02 1 30.10 - 08.12
Wojskowa Akademia
Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
01-476 Warszawa
OFICERSKI dowódca plutonu/
oficer
38C02 1 02.10 - 12.12
Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
ul. Bukowska 34
61-716 Poznań
PODOFICERSKI dowódca drużyny 34B21 1 24.09 - 07.12
ratownik medyczny 40H21 1 24.09 - 07.12
Szkoła
Podoficerska
Sił Powietrznych
ul. 2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
PODOFICERSKI technik 38T21 1 04.09 - 17.11

 

Poniżej wzory wniosków o skierowanie na kursy.


Wniosek o skierowanie na kurs (wersja MS WORD).

Wniosek o skierowanie na kurs (wersja PDF).

 

Swoje kandydatury należy zgłaszać do Wydziału PMiAR tel. 261 317 493.
Informacje dotyczące kursów kadry rezerwy rezerwy można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 493

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl