Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Departament Spraw Socjalnych Zespół ds. Polityki Rekonwersyjnej i BHP
tel. 261 845 512, fax 261 840 432

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
tel. 261 826 678, 261 826 679, fax 261 826 674
e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie
10-702 Olsztyn
al. Warszawska 96

tel. 261 321 836, 261 321 838, 261 321 841, 261 321 845, 261 321 846,
kom. 723 663 272, fax 261 321 834

e-mail: oazolsztyn@ron.gov.pl

Wojskowe Biuro Emerytalne
10-702 Olsztyn
ul. Warszawska 96

tel. 261 321 533

Więcej o rekonwersji kadr na stronie:
www.wojsko-polskie.pl w zakładce "TWOJA ARMIA / REKONWERSJA"Informacje dotyczące rekonwersji można uzyskać również
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim,

pod nr tel.: 261 317 467

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl