Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Wojska Obrony Terytorialnej

[FB] Wojska Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorialnej
[TW] Wojska Obrony Terytorialnej
@terytorialsi
[YT] Wojska Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorialnej #Terytorialsi
[i] Wojska Obrony Terytorialnej
@wojska_obrony_terytorialnej


Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Powietrznych, Specjalnych i Marynarki Wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

 
ZADANIA WOT
 

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:

 • Prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
 • Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
 • Współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
 • Ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
 • Szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.
 
PLAN BUDOWY WOT
 

Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej. Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej:

 • 1 lipca 2016 powstało Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, które w 2017 roku przekształciło się w Dowództwo Obrony Terytorialnej z siedzibą w Warszawie, równolegle powstały 3 brygady obrony terytorialnej, skoncentrowane kolejno w rejonach: Rzeszowa, Białegostoku i Lublina.
 • Przed końcem 2017 roku powstały trzy kolejne brygady obrony terytorialnej (dwie na terenie woj. Mazowieckiego w Ciechanowie i Radomiu i jedna w Olsztynie).
 • Przed końcem 2018 roku zostanie utworzone pięć kolejnych brygad obrony terytorialnej (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź).
 • W 2019 roku nastąpi utworzenie ostatnich sześciu brygad obrony terytorialnej (jedna na terenie woj. śląskiego, pozostałe w rejonach: Opola, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry).

Sformowanie ostatnich brygad nie jest równoznaczne z zakończeniem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Szacuje się, że cały system zostanie ostatecznie zbudowany do 2021 roku.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu ich pełnienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 465).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 171).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1497).Dane kontaktowe do punktu informacyjnego dla kandydatów do WOT:
tel.: 261 317 468, 261 317 470
wku.lidzbark@ron.mil.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl