Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Działalność na rzecz środ. wojskowego

Wojskowa Pracownia Psychologiczna organizuje szkolenia dostosowane do potrzeb środowiska wojskowego z różnych obszarów i dziedzin psychologii. Tematyka dotychczas przeprowadzonych szkoleń dotyczyła m. in. komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania jednostki w sytuacjach kryzysowych, konfliktów, samobójstw. Potrzebę szkolenia należy zgłosić pisemnie do Kierownika WPPsych w Olsztynie.

Wojskowa Pracownia Psychologiczna prowadzi badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników wojska.

Istnieje możliwość zapisu na psychoterapię prowadzoną przez mgr Edytę Skupińską.

Tel. 261 323 472, 261 323 458.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl