Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 grudnia 2018
Ojczyzna jest to wielki zbiorowy obowiązek
We wtorek 11 grudnia Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Mariusz WITKOWSKI wraz z szefami wydziałów WKU, mjr. Dowiedczykiem i mjr. Petką, wzieli udział w spotkaniu Warmińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Lidzbarku Warmińskim.


 

 

 

 

 

 

Spotkanie na, które zostaliśmy zaproszeni, poświęcone było uprawnieniom i obowiązkom pracodawców wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W otwierającum spotkanie przemówieniu ppłk Witkowski podkreślił ogromną rolę przedsiębiorców, firm, zakładów pracy w systemie obronnym państwa.

Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz zrozumienie istoty powszechnego obowiązku obrony w świetle pokojowego i mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych, czyli zadań realizowanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień.

Szef Wydziału Planowania mjr DOWIEDCZYK omówił zasady nadawania i realizacji świadczeń rzeczowych oraz osobistych w procesie moobilizacyjnego rozwinięcia jednostek.

Szef Wydziału Rekrutacji mjr PETKA przypomniał zasadnicze obowiązki wobec pracownika powołanego do służby wojskowej w realiach ochtniczego trybu zgłaszania się do jej odbycia.

Następnie przypomniał również o możliwości ubiegania się przez pracodawców o zwrot części obciążeń finansowych w ramach świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy wynikającego z art. 134a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

 

Dołączona galeria zdjęć: OJCZYZNA JEST TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl