Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 stycznia 2019
Kwalifikacje do służby zawodowej w JW 3411 w Grójcu 

 

 

Jednostka wojskowa Nr 3411 w Grójcu przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Kwalifikacje odbędą się:
16 stycznia 2019 r.,
29 stycznia 2019 r.
o godz. 08:00,

na terenie JW 3411 Grójec, Słomczyn-Kącin 1, 05-600 Grójec.

Kandydaci obowiązani są posiadać:

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
  • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego, w przypadku żołnierzy NSR;
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
  • strój sportowy, obuwie sportowe.

Informacje na temat wakatów do uzyskania na stronie internetowej JW 3411 Grójec - 1orel.wp.mil.pl (zakładka „praca”).

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
Spółdzielców 24
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 261317465
fax. 261317315
wku.lidzbark@ron.mil.pl